Η μέτρηση των σημάτων των χορηγών γίνεται σε τρία Μέσα και για κάθε διαφορετική θέση στην οποία εμφανίζονται είτε πρόκειται για γήπεδο είτε για κάποιο άλλο χώρο εκδήλωσης. Ενδεικτικά ως θέσεις προβολής αναφέρουμε τις εξής: πινακίδες, led, cam carpet, ad time, φανέλες, backdrop χορηγών, banners κ.λπ.

Τηλεόραση

  • Παρακολουθούμε καρέ καρέ τις τηλεοπτικές μεταδόσεις (live αγώνες, αθλητικές εκπομπές, ειδήσεις κ.λπ) που προβάλλουν το υπό μελέτη χορηγικό πρόγραμμα.
  • Καταγράφουμε τον αριθμό και τη διάρκεια των χορηγικών εμφανίσεων με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και ειδικού λογισμικού.
  • Υπολογίζουμε τη Χορηγική Αξία με τη χρήση των στοιχείων τηλεθέασης και του CPT, ακολουθώντας την διεθνή μεθοδολογία. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα διαφορετικών μεταξύ τους χορηγικών προγραμμάτων ή να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη που σημειώνει ένα χορηγικό πρόγραμμα στη διάρκεια του χρόνου κ.ο.κ.

Η χορηγική αξία όμως, μπορεί να υπολογιστεί ΚΑΙ με βάση το κόστος διαφήμισης (CPR). Η επιλογή του τρόπου υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από την διαθεσιμότητα ή μη των στοιχείων τηλεθέασης

Τύπος

  • Καταγράφουμε τις εμφανίσεις και τις αναφορές που έχουν οι χορηγοί στα Έντυπα Μέσα, είτε αυτές εντοπίζονται σε κείμενο είτε σε εικόνα.
  • «Βαθμολογούμε» τα ευρήματα με βάση: α) τη θέση, β) το μέγεθος και γ) την κυριαρχία του λογοτύπου του χορηγού σε αυτά.
  • Υπολογίζουμε τη Χορηγική Αξία με βάση το διαφημιστικό κόστος.

Internet

  • Καταγράφουμε τις εμφανίσεις και τις αναφορές που έχουν οι χορηγοί στο Διαδίκτυο, είτε αυτές εντοπίζονται σε κείμενο είτε σε εικόνα.
  • «Βαθμολογούμε» τα ευρήματα με βάση: α) τη θέση, β) το μέγεθος και γ) την κυριαρχία του λογοτύπου του χορηγού σε αυτά.
  • Υπολογίζουμε τη Χορηγική Αξία με βάση την κατ’ εκτίμηση επισκεψιμότητα ανά άρθρο.