Η Sponsorvalue Ελλας Α.Ε. πραγματοποιεί λεπτομερή ποσοτική και ποιοτική ανάλυση για τον βαθμό προβολής που σημειώνει μία χορηγία, ένας σύλλογος, ένα event ή άλλη δραστηριότητα στα Μέσα (Τηλεόραση, Τύπος, Internet και Social Media).

Mπορούμε να βοηθήσουμε?

Η προβολή μετριέται με βάση τη διάρκεια μετάδοσης (ή τον αριθμό αναφορών στον Τύπο, το Internet και τα Social Media) και την τηλεθέαση που πέτυχε (ή τον «χώρο» που αφιερώθηκε στον Τύπο, την επισκεψιμότητα στο Internet ή τις αναφορές στα Social Media) η συγκεκριμένη χορηγία.

Από την ανάλυση Μέσων προκύπτει ένας δείκτης, ο οποίος μετρά το «πόσο φάνηκε» στα Μέσα η εν λόγω χορηγία, σύλλογος, event ή άλλη δραστηριότητα. Ο δείκτης αυτός στη συνέχεια συγκρίνεται με άλλους αντίστοιχους δείκτες και μπορεί να υποστηρίξει τους χορηγούς κατά τη λήψη αποφάσεων, όπως:

  • Ποια ομάδα με συμφέρει περισσότερο να χορηγήσω;
  • Να προσανατολιστώ προς το χορηγικό πρόγραμμα Α ή προς το Β;
  • Ποια διοργάνωση έχει τη μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό που με ενδιαφέρει;

Επιπλέον η Ανάλυση Μέσων απαντά σε ερωτήματα όπως:

  • Ποια κανάλια, εφημερίδες, περιοδικά, internet portals καλύπτουν το χορηγικό μου πρόγραμμα;
  • Τι ποιότητα έχει αυτή η κάλυψη;
  • Σε πόσα άτομα φτάνει το χορηγικό μου μήνυμα; Ποιο είναι το προφίλ τους;