Η SponsorValue Hellas και με πιστοποίηση ISO

SponsorValue

Η SponsorValue Hellas από τις 06 Απριλίου 2015 έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Το πεδίο εφαρμογής του Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι ο Σχεδιασμός υπηρεσιών μέτρησης & η διενέργεια μετρήσεων για την αξιολόγηση προβολής των χορηγικών προγραμμάτων στα Μ.Μ.Ε..