Καλώς ήρθατε στην SponsorValue

Η SponsorValue Ελλάς A.E., έχοντας διαγράψει μια πολύχρονη πορεία στη συστηματική μέτρηση της αξίας μιας χορηγίας, διαθέτει το know how, την εμπειρία, τις κατάλληλες τεχνολογικές υποδομές και το εξειδικευμένο προσωπικό που της επιτρέπει να καλύψει πλήρως σε διεθνές επίπεδο, οποιοδήποτε project σχετικό με την χορηγική ανταποδοτικότητα και τους τρόπους μεγιστοποίησης αυτής.

Η SponsorValue Ελλάς Α.Ε. έχοντας επενδύσει στην ανάπτυξη του δικού της λογισμικού για την παρακολούθηση και μέτρηση των χορηγικών επενδύσεων, παρέχει απόλυτα αξιόπιστα και έγκυρα στοιχεία. Έτσι διασφαλίζεται η αμερόληπτη μέτρηση, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό.

Πώς μετριέται και αξιολογείται η αξία των χορηγικών σας προγραμμάτων;‎

Πελάτες